Steglös ljusreglering

I elektricitetens ungdom var det i stort sett endast teater- och biosalonger som utrustades med steglös ljusreglering. Det vrid- eller skjutmotstånd som användes för att uppnå denna teknik var mycket dyr och tog alldeles för stor plats i en vanlig bostad. Även om dimmern som kan betecknas som vår tids ljusdämpare – är dyrare än en vanlig strömbrytare, blir det allt vanligare att man låter installera dessa även i nybyggda hus. Med dimmer sparar man nämligen både elförbrukning och glödlampor.
Redan innan elektriciteten uppfanns kunde man bestämma ljusstyrkan i en lampa, allt efter behov. Både fotogen och gaslampor regleras ju enkelt genom att öka eller minska tillförseln av bränsle.

Med ljus från glödlampor försvann den steglösa ljusregleringen till att börja med helt och hållet.
Ett första steg tillbaka till att åter kunna välja ljusstyrka från en armatur, var med kronkoppling. Med en lampa utrustad med denna finess kunde man med strömbrytaren bestämma om alla glödlampor i armaturen skulle tändas samtidigt eller om hälften av glödljusen skulle få ”vila”, till förmån för ett mjukare sken. I dag kan man enkelt och steglöst reglera såväl glödljus som många typer av lysrör och halogenlampor med dimmer.

Så här fungerar det

Ordet dimmer kommer från engelskan och betyder matt eller svag. Det officiella svenska namnet enligt SEMKO är ”halvledarstyrda effektregleringsanordningar för belysningsreglering”, men i dagligt tal kallas de just dimmer.

Dimmern har utvecklats ur det enkla vridmotstånd, vars princip även använts för hastighetsreglering av bland annat tåg, spårvagnar, fläktar och pumpar.
De senaste decennierna har tekniken utvecklats mycket snabbt och med hjälp av bland annat halvledarteknik har det blivit möjligt att komprimera ljusregleraren till den hanterliga dosa som dimmern är idag.

Den halvledarkomponent som styr dimmerns funktion kallas tyristor. Denna är en styrbar halvledare som reglerar styrkan hos strömmen i våra ledningar. Genom att du vrider på dimmerknappen, får du starkare eller svagare ljus i armaturen.

Spara energi och lampor

Du kan som regel byta ut den gamla strömbrytaren mot en dimmer utan att ändra i den fasta installationen, förutsatt att strömbrytaren styr armaturer för vanliga glödlampor. Dimmern passar i de standarddosor som strömbrytare numera alltid är monterade i.

Om apparatdosan är äldre än cirka 30 år finns det risk för att dosan är för trång. Då måste dosan bytas ut av behörig elinstallatör. Med de nya dimrarna kan du öka glödlampans livslängd avsevärt. Dessutom kan du spara el genom att inte låta tända lampor brinna på full effekt mer än när du verkligen har behov av det starkaste ljuset armaturen kan ge.

När det gäller lysrör och lågvoltslampor kan du naturligtvis vinna samma fördelar som gäller för glödljus. Däremot är det inte alltid lika enkelt att låta installera dimmer till denna typ av ljus.
Eftersom det för lysrörsarmatur ofta krävs komplettering med bottenlastmotstånd ska dessa installationer göras av en behörig elinstallatör.
Det finns flera anledningar till att det är mera komplicerat att installera dimmer till lysrörsarmaturer. En övergripande orsak är helt enkelt att dessa armaturer fungerar något annorlunda än en vanlig armatur.
Ansluter man en dimmer till ett lysrör på vanligt sätt, är risken stor att röret börjar flimra och blinka. Vissa lysrörsarmaturer kan dessutom gå sönder.

Ifråga om halogenlampor finns det två saker att ta hänsyn till. Dels drivs lamporna via en transformator och därför måste dimmern klara så kallad reaktiv effekt, liksom att transformatorn ska klara halvledarreglering. Dels mår halogenlamporna inte bra av reducerad effekt de sotas invändigt. Därför avråder vi från ljusreglering av halogenlampor!

Dimmern ger möjligheter

Det är inte bara ekonomiska vinster man kan göra med dimmer i bostaden.
Genom att steglöst kunna reglera ljusstyrkan kan du få ett bra arbetsljus när du behöver det och när jobbet är klart vrida ner till ett mera avstressande sken.

Om du har dimmer och placerar och riktar lamporna på ett klokt sätt, kan du få bostaden att fungera väl i de flesta situationer – både till vardags och fest. Tänk på att ljuset har stor påverkan på människans humör. Ett alltför kallt ljus påverkar negativt om man vill vila eller koppla av. En skum belysning ger samma effekt i en arbetssituation.