Isolering av väggar

Ungefär en fjärdedel av den slutliga energianvändningen i Sverige går åt för uppvärmning. Med tanke på klimatförändringen och den nödvändiga energiminskningen här en stor potential för besparingar. Men det betyder inte att vi måste sitta i tjock päls i våra hem under vintern. Den tjocka pälsen blir istället byggnadens värme. Det är innesluten i isolering.

Man beskriver hur mycket energi vid en temperatursänkning på en grad man sparar genom isolering av till exempel en yttervägg, taket eller fönster. U-värdet flödar också in i beräkningen av den årliga byggnadsenergi.

Det bästa erforderliga U-värdet med ett effektivt isolerat klimatskal kan uppnås. Den prefabricerade bostadsindustrin har här i många år haft en ledande roll. Det rådande träbyggandets isolering är en naturlig del av väggarna. För medan träkonstruktion finns en stödjande funktion. Där kan facken fyllas med isolering som du önskar. Så här finns utrymme för massor av isolering. Dessutom kan man isolera ett tjockt skikt utanför så kan också hög isolering uppnås.

När murverk finns är vanligen tre huvudvarianter som används. Yttre isolering (värmeisolering med kompositmaterial). Tegel (tegel eller lättbetong) och kärnisolering. När yttre isoleringsmaterialet placeras på murverk är det material såsom mineralskum, träfibrer och plaster såsom polystyren som används. Det isolerande materialet fästs i detta sammanhang på den yttre väggen med hjälp av lim eller murbruk. Med kraftig isolering arbetar man också med en typ av ankare. Då en färg kommer att skydda mot miljöpåverkan och sedan uppnås önskat resultat. Detta kan till exempel vara yttre färg, klinker, trä eller eternitpaneler.

Alternativt kan 36 cm tjocka element som används som bärande ytterväggar – t.ex. av tegel murverk. Luftbubblor i materialet fungerar som ytterligare isolering. För att förbättra den termiska isoleringen ännu mer används porbildande substanser såsom sågspån, cellulosa eller polystyren som blandas med tegel eller håligheter fyllda med isoleringsmaterial. Sådan värmeisolerande passivhus kan byggas enligt tillverkaren utan tilläggsisolering.