Installera en TV-antenn

Att installera en TV-antenn kanske inte är det vanligaste i dagens kabel och parabol samhälle, men många har fortfarande en antenn kvar på taket som kan vara i behov av att bytas ut, eller kanske ett lantställe där en TV-antenn fortfarande är ett bra alternativ.

Konsten att återge rörliga bilder via radiovågor är drygt ett halvt sekel gammal. Från mitten av 1950talet har dessutom tekniken utvecklats på ett nästan explosionsartat sätt. Trots denna snabba utveckling fordras fortfarande ”vanliga” TV-antenner för att ta emot så kallade markbundna kanaler.

Det är inte så svårt att sätta upp en TV-antenn, men du bör ta hjälp av kunnig personal när du beställer materialet. Det kan nämligen finnas lokala ”störningsmoment” – till exempel en byggnad i närheten – som fordrar att du skapar extra goda mottagningsförhållanden.

När du ska installera en TV-antenn måste du veta åt vilket håll den starkaste sändaren är belägen. Eftersom radiovågor endast rör sig rakt horisontellt eller vertikalt i atmosfären – vågorna följer varken jordens välvning eller rundar bergknallar eller dylikt – är det inte alltid den närmaste sändaren som ger de starkaste signalerna till din antenn.

Bor du i ett område där man vet att det kan vara svårt att få en störningsfri bild, bör du alltså noga kontrollera vilka möjligheter du har från ditt hustak. Även om du har varit noga i ”förarbetet” kan det vara svårt att få en riktigt bra bild. Bor du bland ”höga berg och djupa dalar” är nämligen även de bästa råd lite av en chanstagning.

För att bildöverföringen från sändare till mottagare ska vara av god kvalitet fordras alltså att de utsända vågorna når mottagaren – din antenn – rakt utan att stöta på hinder. På många platser räcker det att montera en enkel eller dubbel antenn på husnocken. Det gäller bland annat hus i låg eller gles bebyggelse i lätt kuperad terräng. Men det kan också vara tillräckligt om huset ligger på en höjd.

Det är dock inte ovanligt att antennen måste upp en bit över taknocken för att kunna uppfånga signalerna. En sådan antenn monteras på en mast som förankras väl i exempelvis skorstenen. Inte sällan består en god mottagare av flera antennsatser på samma mast. Mottagningen från dessa samlas upp och skickas vidare via en särskild kabel koaxialkabel -genom ett sammankopplingsfilter och in i TV-apparaten.

Eftersom signalerna är känsliga för yttre störningar är kabeln omsorgsfullt isolerad. Kabeln består av en inre ledare och en dubbel yttre ledare av heltäckande folie och flätad tunn tråd. Den yttre ledaren är till för att filtrera bort eventuella störningar. För att få en bra mottagning är det mycket viktigt att ytterledarens trådar noga viks undan så att de inte kommer i kontakt med innerledaren när du ansluter kabeländarna.

Bildkvaliteten avgörs alltså inte bara av direktorer och reflektorer – antennspröten – utan också av kabelns kvalitet och kondition. Förankra därför kablarna vid masten, så att dessa inte kan ”slå” i vinden. Se också till att det, vid anslutningen till sammankopplingsfiltret, finns tillräckligt med kabel för en mjuk böj. Då riskerar du inte att få glapp, brott på kabeln eller vatten i filtret.

Du bör ha en assistent när du sätter upp antennen. Arbetet är visserligen inte så svårt eller tungt att du måste ha hjälp för den skull. Man bör däremot alltid vara två i samband med alla former av takarbeten – för att undvika allvarliga olyckor.