Infravärme på altan eller balkong

Den nordiska sommaren kan vissa år ge få tillfällen till sköna utekvällar på terrass eller balkong. Om du installerar infravärmare över utemöbeln får du betydligt fler tillfällen att njuta av sommarkvällarna. Dessutom kan du med värmeelementen förlänga möjligheterna att använda uteplatsen under vår och höst.

Förutsättningen är dock att du installerar rätt mängd infravärmare till den yta du vill värma upp. Det finns två typer av infravärmare – de som fordrar fast installation, utförd av behörig elektriker, och de som är försedda med jordad stickpropp. Den senare typen finns på marknaden sedan 1990. Tidigare var endast fast installation tillåten.

Infravärmare är direktvärmande – i ordets verkliga betydelse – den värmer alltså upp ytor och föremål istället för den omgivande luften. Med en välriktad infravärmare över uteplatsen får du det varmt och gott, även om kvällsluften är sval och vindarna kalla. Eftersom strålarna från elementen endast har kraft att värma över den yta som strålarna når, behöver du i princip lika många infravärmare som ytan är lång och bred.

De flesta sittgrupper både på balkong och i trädgården är begränsade till ett bord med normalt 4-5 sittplatser. Den samlade ytan kring ett sådant möblemang är cirka 4 kvadratmeter och då räcker det som regel att du placerar två 1 000 Watts infravärmare över sittgruppen.

För att få ut mesta möjliga värme från aggregaten bör de placeras så att värmestrålarna möts -antingen mitt emot varandra eller som ett L. Om du har en överbyggd altan eller balkong kan du även montera värmaren direkt över sittgruppen.

Reglera värmen

Om du väljer infravärmare med fast installation kan du även få element med steglös regulator. Detta innebär att du inte alltid behöver utnyttja full effekt på värmarna. Du kan alltså dämpa värmen utan att slå av strömmen helt.

Denna extra finess kan vara en bra investering om uteplatsen har effektiva vindskydd eller om du ska montera infravärmarna i ett inglasat uterum. Under sådana förhållanden kan det nämligen i viss väderlek bli alltför varmt med infravärmarna på full effekt, men för kallt om de är helt frånkopplade.

Vid en oskyddad uteplats har regulatorn däremot mindre betydelse eftersom värmeförlusterna blir ganska stora även om det är vindstilla. Behöver du extra värmetillskott från infra anläggningen måste den alltså i detta fall utnyttjas med full effekt.

Priserna för infravärmare skiljer sig en hel del beroende på både storlek och kvalitet. Väljer du värmare och regulator av god kvalitet får du räkna med att regulatorn ligger i ungefär samma prisklass som en 1 000 Watts infravärmare.

Installera själv eller förbered

Om du väljer infravärmare avsedda för fast installation kan du underlätta för elektrikern genom att skruva upp de upphängningsanordningar som följer med värmarna. Det är dock mycket viktigt att du följer de måttanvisningar som gäller för det fabrikat du valt. Infravärmarna får inte komma för nära brännbart material detta gäller även sidostyckena eftersom det kan börja brinna.

Innan elinstallatören kommer bör du också ha bestämt var du vill ha reglaget placerat. Detta sparar tid för elektrikern och den tiden är pengar för dig. En annan finess du kan få till den fast installerade infrautrustningen är en timer, en klocka där du ställer in tiden för hur länge du vill att värmen ska vara påslagen. Vissa infravärmare kan du även låta installera på wire. En sådan upphängning gör att du kan utnyttja samma värmare utmed hela wirens längd. Du får då en rörlig anläggning.

Tål att sitta ute

Infravärmare ska vara registrerade hos ”Elmaterielregistret”. Om du köper en S-märkt infravärmare kan du vara säker på att den är både registrerad och godkänd. Ska de kunna användas under bar himmel måste de ha strilsäkert eller sköljtätt utförande. De har då antingen droppsymbolen i triangel eller beteckningen I P23.

Vet du säkert att armaturen kommer att monteras väl skyddad under tak räcker det om den är märkt med bara droppsymbolen, vilket betyder droppskyddad eller motsvarar IP21. En fast installerad infravärmare av god kvalitet tål att vara placerad utomhus året runt. Den stickproppsanslutna infravärmaren mår däremot väl om den tas in vid säsongens slut.

Om du ändå vill montera ner den fast installerade infravärmaren till vintern ska du tänka på att du inte får göra detta själv, om du inte har nödig kännedom. Du måste alltså säkert veta hur du ska utföra dessa ingrepp för att få lov att göra dem. Infravärmarens ”livslängd” är obegränsad om den inte skadas.

Om du bor i kustlandskapen håller som regel inte reflektorerna sig blanka lika länge eftersom dessa får saltbeläggningar, men du kan räkna med en hållbarhet på i alla fall 5-10 år. Det finns fabrikanter som dessutom ger upp till fem års rostskyddsgaranti på sina produkter.