Isolering av väggar

Ungefär en fjärdedel av den slutliga energianvändningen i Sverige går åt för uppvärmning. Med tanke på klimatförändringen och den nödvändiga energiminskningen här en stor potential för besparingar. Men det betyder inte att vi måste sitta i tjock päls i våra hem under vintern. Den tjocka pälsen blir istället byggnadens värme. Det är innesluten i isolering. Man beskriver